WeBioGrid

Софтуерният компонент WeBioGrid осигурява достъп до ресурсите на BioAGE през стандратен Web броузер.

Конкретната реализация на софтуерният портал предоставя грофичен интерфейс за търсене в неструктурирана информация, включително и в съдържанието на електронни здравни досиета (ЕЗД), електронно файлове от различен формат и др. Потребителят може да:

  1. Търси произволен текст
  2. Търси по отделни полета в електронни документи
  3. Да филтрира резултатите по категория
  4. Да филтрира резултатите по поле. Полетата не са предефинирани, а се извличат динамично от съдържанието на файловете, ако това е възможно.

WeBioGrid поддържа Unicode и позволява:

  • Търсене с регулярни изрази
  • Динамично да оценява тежестта на релевантните документи
  • Да обединява резултатите, като така предотвратява тяхното дублиране
  • Да обединява резултатите от няколко нода на грида BioAGE.

Back to top