Термография

Инфрачервената термография е доказана техника за безконтактно температурно измерване на повърхности на обекти. Модерните термографи предоставят много добри възможности за моментно или непрекъснато наблюдение на повърхностите. В резултат на работата цифровите термографи създават файлове в специализиран или стандартен формат, като BMP или JPEG. Производителите на тези устройства разширяват и подобряват тяхната функционалност като интегрират множество функции за междинна обработка на изображенията (филтриране, контурна сегментация и др.), както и разширени функции за допълнителни измервания. По този начин термографите са се превърнали в мощно професионално средство за температурно измерване в редица приложни и научни области.

Човешкото тяло излъчва топлина, която се губи в околната среда. Преносният слой на произведената топлина и заобикалящата среда е човешката кожа, през която тялото извършва терморегулация. В образната диагностика инфрачервената обработка на компютърни изображения е може би най- ефективната техника за изследване разпределението на температурата по повърхността на човешкото тяло. Чрез наблюдение на избрани анатомични области и отчитане на значителни температурни колебания, инфрачервеното измерване е един обективен и безконтактен метод за диагностика. Днес инфрачервената диагностика се прилага в практиката при изследване на рак в ранни стадии, повърхностна болка, артрит, ставни и зъбни проблеми и др.. Прилага си и като допълнителен метод за анализ на изображения генерирани след други диагностични процедури, като сканиране с ултразвук или рентгенови лъчи.

Сензорите на термографите преобразуват електромагнитната инфрачервена радиация в цифров компютърен образ. Процесът на дискретизиране генерира цветни изображения, като кодира топлинния интензитет във всеки пиксел. За целта се използва побитова комбинация от трите стандартни цветни канала RGB. Специфичната цветна комбинация в зададен температурен диапазон се нарича термографска цветна палитра. Температурната информация в инфрачервените изображения е ключов фактор при автоматизирането на цифрови диагностични изследвания. Практически проблем е, че тази информация се губи в случаите, когато цветните графични данни се съхраняват в стандартни файлови формати. Нещо повече, много често цифровите термографи добавят допълнителни графични етикети, които се записват директно върху генерираните изходящи изображения. По този начин паразитната информация в изображението нараства и по-нататъшния анализ на тези файлове може да се затрудни значително.

Чрез Visual Grid Orchestrator меже да се създадат различни тестови сценарии за анализ и регионална сегментация на инфрачервени изображения. Разработено е примерно приложение (VGO IRT Demo), което демострира извличане на изгубената температурна информация от термограми, която е записана в стандартни файлови формати.


Back to top