Харта на проекта

Хартата на BioAGE формално дефинира основните изисквания на проекта и ангажира необходимите вътрешно-фирмени ресурси на Бинетикс за неговото изпълнение.

  1. Документирани са основните нужди, рискови и очаквания на заинтересованите от проекта лица;
  2. Идентифицирани са основните ползи и логически и технически опасности при изпълнение на проекта;
  3. Определят се ключовите крайни дати и задачи за изпълнение; фиксирани са отговорностите и комуникацията при управление на проекта.

Файл: BioAGE - Project Charter, v1.2 (BG).odt

Статус: Завършен. Архивиран.


Back to top