Контрол на изпълнението

Проверки на заданието

 1. 2012-11-15, Актуализация на техническия модел. Резултат: промяна на документа BioAGE - Scope Statement, v1.5 (BG).odt.
 2. 2013-03-25, Проведен цялостен преглед и контрол върху генерирания програмен код. Резултат: междинно архивиране на разработката.
 3. 2013-03-29, Проведен цялостен преглед и контрол върху генерирания програмен код. Резултат: междинно архивиране на разработката.
 4. 2013-06-21, Проведен преглед върху генерирания програмен код на InfoDigger. Резултат: междинно архивиране на разработката.
 5. 2013-09-16, Проведен преглед върху генерирания програмен код на WeBioGrid. Резултат: междинно архивиране на разработката.
 6. 2013-09-20, Проведен преглед върху генерирания програмен код на InfoSniffer. Резултат: междинно архивиране на разработката.
 7. 2014-02-14, Проведен преглед върху генерирания програмен код на  ImageTools. Резултат: междинно архивиране на разработката.
 8. 2014-03-20, Проведен преглед върху генерирания програмен код на ImageIRT. Резултат: междинно архивиране на разработката.
 9. 2014-03-27, Провеждане на преглед върху генерирания програмен код на VGO с компонентите. Резултат: междинно архивиране на разработката.
 10. 2014-05-16, Успешно изпълнение на стрес-тестове за паралелно търсене на хетерогенни данни.
 11. 2014-05-23, Успешно изпълнение на тестове за мулти-платформена стабилност и производителност.

Проверки на графика

 1. 2013-03-29, Тестване на демонстрационния прототип. Резултат: актуализация на напредъка.
 2. 2013-09-16, Провеждане на тестове върху интегрираните модули InfoDigger, InfoSniffer и WeBioGrid. Резултат: актуализация на напредъка.
 3. 2013-12-20, Създаване на потребителска документация за ползване на VGO. Резултат: актуализация на напредъка.
 4. 2014-03-27, Окончателно Архивиране на програмния код на VGO с компонентите. Резултат: актуализация на напредъка.
 5. 2014-05-09, Няма изоставене в изпълнението на проекта.

Проверки на качеството

 1. 2013-02-22, Първи прототип на грид технологияга със SOA архитектура.
 2. 2013-09-26, Програмен код на InfoDigger, InfoSniffer и WeBioGrid.
 3. 2013-12-20, Програмен код на VGO.
 4. 2014-03-27, Програмeн код на VGO с компонентите.
 5. 2014-05-12, Задачите са изпълнение според плана.
Back to top