Visual Grid Orchestrator

Visual Grid Orchestrator (VGO) е интерактивна визуална среда за проектиране и разработване на тестови сценарии на асинхронни приложения, които могат да се симулират в off-line режим. Софтуерният инструмент е част от проекта „BioAGE“ и има за цел да  подпомогне потребителите да визуализират и тестват възможните връзки между различни функционални модули обединени визуално в паралелни приложения. Тези приложения трябва да се разглеждат като набор от компоненти, които могат да са свързани с вътрешни или външни ресурси (програмни библиотеки, бази от данни и др.).

VGO - Начален екран

Функционалните компоненти са вид програмни библиотеки, които могат да се свързват или като визуални модули или да се извикват директно от програмен код като функции. Функционалните компоненти могат да се комбинират и групират като подпрограми в един или повече визуални модули.

Вградените компоненти в VGO обхващат:

  • Обработката на изображения с точкови и локални операции (TBitmap32).
  • Обработката на IR изображения чрез регионално сегментиране на температурна скала (TThermoColorPalette).

 

Вградените компоненти в информационно-изчислителния грид обхващат:

  • Индексирането на неструктурирани данни от файлове (вкл. EHR файлове в XML формат)
  • Търсене на неструктурирана информация в текстов документ и по полета в XМL файлове;

В софтуерния пакет на VGO е предоставено и примерно приложение за разпознаване, анализ и извличане на температурни биометрични проби от инфрачервени медицински изображения.

Създадено е ръководство за експлоатация с приложни примери, което е предназначено да подпомогне потребители в работата им със софтуерния инструмент Binetix BioAGE – Visual Grid Orchestrator (VGO). В този документ информацията по необходимост е ограничена до това, което ще бъде нужно на потребителя да започне успешно работа си. Възможностите на VGO позволяват множество комбинации и практически приложения.

Файл: 2013 - BioAGE - Visual Orchestrator User Guide, v1.0.odt

Статус: Завършен. Архивиран.


Back to top