Човешки ресурси

Планът за управление на човешките ресурси документира ролите и отговорностите в проекта, структурата на проектната организация и предоставя план за назначаване и освобождаване на човешки ресурси в проекта. Документът може да описва нуждите за повишаване на квалификацията, стратегията за изграждане на проектния екип и начините за оценка на успеха, специфични ограничени и връзка с общите изисквания за трудова безопасност.

Файл: BioAGE - HR Plan, v1.1 (BG).odt

Статус: Завършен. Архивиран.


Back to top