Задание

Документът описва обхвата на проекта „BioAGE - BG161POO03-1.1.05-0152-COO01“. Включва функционалните, нефункционалните и основните технически изисквания необходими за софтуерна разработка на BioAGE - концептуална платформа за паралелни изчисления с приложение в медицината. Платформата е проектирана за паралелна обработка на медицински изображения, извършване на биометрични анализи и разпределена обработка на електронни здравни досиета (ЕЗД) и търсене в структурирана и неструктурирана медицинска информация.

Обхватът на проекта „BioAGE - BG161POO03-1.1.05-0152-COO01“ изяснява:

  • A. Целите на разработката (Глава 3).
  • B. Функционалните изисквания (Глава 4, Секция 4.3).
  • C. Нефункционалните и технологични изисквания (Глава 4, Секция 4.4).
  • D. Условията необходими за изпълнение, както предпоставки, ограничаващи условия и изключения (Глава 5).
  • E. Резултатът от изпълнение на заданието (Глава 6).
  • F. Критериите за количествена и качествена оценка на резултата (Глава 7).
  • G. Архитектурата на платформата (Глава 8).

 

Повече информация за общата функционалност на платформата за паралелни изчисления BioAGE може да бъде намерена в брошурата на продукта.

Файл: BioAGE - Scope Statement, v1.5 (BG).odt

Статус: Завършен. Архивиран.


Back to top