Рисков анализ

Планът за управление на рискови събития при реализиране на проекта BioAGE описва управлението в контекста на проекта трябва да бъде структурирано и изпълнявано. Документът дава насоки как процесът за управление на риска ще бъде реализиран, наблюдаван и контролиран през жизнения цикъл на проекта.

Файл: BioAGE - Risk Management Plan, v1.0 (BG).odt

Статус: Завършен. Архивиран.


Back to top